Firma Mieszkanie jak Marzenie


     Mieszkanie jak Marzenie to firma, która dostarcza nie tylko produkty, ale tak?e pomys?y na w?asne wn?trze - od projektu po profesjonalne wykonawstwo.

     Od wielu lat inspirujemy, doradzamy, sprzedajemy i wykonujemy. Nasza wiedza z zakresu aran?acji ?azienek pozwala nam dobra? idealne rozwi?zania dla ka?dego, nawet najbardziej wymagaj?cego Klienta. Chcemy i potrafimy obs?u?y? Klienta kompleksowo. W swojej pracy du?y nacisk k?adziemy na jako?? i profesjonalizm. U?ywane przez nas materia?y, zarówno do budowy, jak i wyko?czenia s? wysokiej jako?ci daj?ce gwarancj? satysfakcji.

Ch?tnie podzielimy si? z Pa?stwem naszym do?wiadczeniem i pomo?emy wybra?:

  • glazura, terakota, gresy oraz p?ytki z kamienia naturalnego
  • wyposa?enie ?azienek: meble ?azienkowe, ceramika i armatura sanitarna, wanny, kabiny natryskowe
  • farby, tapety i dekoracje ?cienne
  • chemi? budowlan?
  • grzejniki ?azienkowe
  • profile dekoracyjne i sztukateria

     Oferta produktowa, jak? posiadamy, to przekrój najciekawszych propozycji materia?ów z ca?ego ?wiata i nowoczesnych trendów w architekturze.

     Mamy zaszczyt wspó?pracowa? z najlepszymi producentami, zarówno w Europie, jak i na ?wiecie, takimi jak: Villeroy&Boch, Bisazza, Jasba, Peronda, Porcelanosa, Colorker, Atlas Concorde, Kludi, Esprit, Joop, Cifial, Hansgrohe, Benjamin Moore, NMC, PCI.

     Mieszkanie jak Marzenie chce by? dla Pa?stwa godnym partnerem. Najwa?niejsza dla nas jest satysfakcja Klienta.

     Nasza oferta skierowana jest do Klientów detalicznych, inwestycyjnych, hurtowych, oraz projektantów, a tak?e firm wykonawczych.

 

Buduj?c dom, urz?dzaj?c lub dekoruj?c mieszkanie warto
odwiedzi? nasz salon sprzeda?y, który mie?ci si?
przy ul. Gorkiego 26 w Szczecinie

Serdecznie zapraszam

Beata Kami?ska

 

do góry
Mieszkanie jak Marzenie © 2010