Farby Benjamin MooreWszyscy producenci prze?cigaj? si? w zapewnieniach, ?e to w?a?nie ich farba jest najlepsza.

Wiedz jednak ?e jedyna recepta na sukces - to farby Benjamin Moore.

  benjamin_moore_logo

 

 

Je?li nie masz pewno?ci czym pomalowa? dom
to wiedz ?e my w Szczecinie i okolicach robimy to od dawna
i ch?tnie podzielimy si? z Tob?,naszym do?wiadczeniem w dekorowaniu.

Dzi?ki d?ugoletniej praktyce w dostarczaniu naszym klientom zadowolenia,
pomo?emy i Pa?stwu dobra? najlepsze pomys?y i materia?y do ich realizacji.
?wiadczymy równie? us?ugi w zakresie realizacji
profesjonalnych projektów.


W opinii fachowców,architektów i sprzedawców :

„... Po 12 latach praktyki w malowaniu w USA stwierdzam, ?e najlepsza, najwydajniejsz? farb? jest Benjamin Moore ...
Andrzej Kar?owicz - w?a?ciciel firmy budowlanej

„... Mia?am ostatnio do?wiadczenie praktyczne: poleci?am klientowi farby Benjamin Moore, przyszli malarze, zacz?li malowa? i sami mi powiedzieli,  ?e tak znakomit? farb? jeszcze nie malowali, a maluj? ju? ponad 10 lat ...
Ma?gorzata Stec - w?a?ciciel, projektant wn?trz.

„... Moi klienci chwal? pod wzgl?dem wytrzyma?o?ci na zmywanie farby Benjamin Moore ...
Marcin Poc - sprzedawca w sklepie z farbami

 

 


farba-aura            Aura® Matte Waterborne Interior Paint 522

cena kat. 428z?/3,78l – wszystkie kolory.

Wodorozcie?czalna wewn?trzna, lateksowa farba akrylowa z rewolucyjn? technologi? "ColorLock® Technology", tworz?ca wyj?tkowo trwa?e kolorystycznie i dekoracyjne, matowe wyko?czenie.
W recepturze farby zastosowano innowacyjn? technologi? „ColorLock® Technology”, bazuj?c? na hybrydowym systemie dyspersji akrylowych oraz wodorozcie?czalnych, ekologicznych pigmentach Gennex™. To niepowtarzalne rozwi?zanie zapewnia niespotykan? trwa?o?? i g??bi? koloru oraz doskona?e parametry techniczne wyko?czenia.

• Stopie? po?ysku: mat
• Wydajno??: ok. 10-12 m2/l
• Opakowania: 0,95 l; 3,78 l

farba-matte   Regal® Premium Interior 100% Acrylic Matte Finish W221

cena kat 284z? /3,78l-bia?a ;328z? /3.78l-jasne kol. ;361z? /3,78l-ciemne

Wodorozcie?czalna, lateksowa farba akrylowa z „Technologi? Ceramiczn?” o doskona?ej odporno?ci na brudzenie, szorowanie i zmywanie.
W formule farby zastosowano równie? „Advanced Particle Technology”, bazuj?c? na trwa?ej i wyj?tkowo twardej dyspersji akrylowej o znacznie zredukowanych rozmiarach cz?steczek, które zostaj? ?ci?lej i równomierniej roz?o?one w pow?oce malarskiej. Otrzymujemy wyj?tkowo trwa?e wyko?czenie.

• Stopie? po?ysku: mat
• Wydajno??: ok. 12 m2/l
• Opakowania: 0,95 l; 3,78 l, 18,9 l

farba-flat  

Super Spec Green Interior Latex Flat Finish 780

cena kat.174z?/3,78l- bia?a; 218z? /3,78l -jasne kolory; 258z?/3,78l-ciemne

Wodorozcie?czalna, wewn?trzna, lateksowa farba akrylowa, przeznaczona do dekoracji i ochrony ?cian oraz sufitów. Pe?ny mat. Wodorozcie?czalna, lateksowa farba akrylowa, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewn?trznych ?cian i sufitów oraz elementów wyko?czeniowych (np. listew, futryn, rozet, gzymsów).
Farba tworzy w pe?ni matowe wyko?czenie odporne na delikatne zmywanie wod? (po min. 14 dniach). Produkt charakteryzuje znikomy zapach, niska zawarto?? LZO, doskona?a si?a krycia, trwa?o??, krótki czas schni?cia i bardzo dobre parametry aplikacyjne. Produkt spe?nia wymagania LEED®.

• Stopie? po?ysku: pe?ny mat
• Wydajno??: ok. 12 m2/l
• Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l
 


farba-natura   Farba Natura™ lnie najlepsza

cena kat. 405z?/3,78l

Idealna przestrze? z niezak?ócon? harmoni? barw. Przyjazna, ?wie?a i zdrowa. Trwa?a, zmywalna i w niezwykle bogatej gamie kolorów Zadbaj o komfort tych, których kochasz. Natura to pierwsza farba, która zosta?a przygotowana z niespotykan? dba?o?ci? o ?rodowisko naturalne oraz zdrowie Twoje i Twoich najbli?szych.
Green Promise™ oznacza, ?e farby z linii Natura spe?niaj? lub znacznie przewy?szaj? restrykcyjne wymagania i normy instytucji, testuj?cych i certyfikuj?cych produkty malarskie o niskiej lub zerowej zawarto?ci lotnych zwi?zków organicznych (LZO).

• Stopie? po?ysku: pe?ny mat
• Wydajno??: ok. 12 m2/l
• Opakowania: 0,95 l; 3,78 l

Istnieje mo?liwo?? zakupienia w puszkach 0,95 l, 3,78 l oraz 18,9 l, gdzie relatywnie koszt litra wychodzi najtaniej.

 

Farby te zamówisz w naszym salonie sprzeda?y, który mie?ci si? przy ul. Gorkiego 26 w Szczecinie

Serdecznie zapraszam

Beata Kami?ska

do góry
Mieszkanie jak Marzenie © 2010